เจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ ตลาดมอดินแดง

เจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ ตลาดมอดินแดง

เจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ ตลาดมอดินแดง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล oyjapr@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 11500 บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ ตลาดมอดินแดง

รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ ตลาดมอดินแดง อัตราค่าจ้าง 11,500 บาทต่อเดือน
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.66 เป็นต้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
2. มีสัญชาติไทยและมีอายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป
3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
4. มีมารยาทเรียบร้อยสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัยตรงต่อเวลาและรักในการบริการ
กำหนดการ
วันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2566 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่อีเมล oyjapr@kku.ac.th
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
* ทำงานทุกวัน ช่วงเวลา 13.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน และตลาดมอดินแดง

ดาวน์โหลดใบสมัคร https://kku.world/1tafs

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล oyjapr@kku.ac.th

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
wantanee
โพสต์โดย
wantanee