ครูผู้ช่วยวิชาคณิตศาสตร์ full time

ครูผู้ช่วยวิชาคณิตศาสตร์ full time

ครูผู้ช่วยวิชาคณิตศาสตร์ full time

รายละเอียดการสมัครงาน live.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างองค์กร บาท / ปี


คุณสมบัติ

-การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

-อายุ 25 ปี ขึ้นไป (มีประสบการณ์การทำงาน)

-สามารถทำงานในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ เวลา 13.00-19. 00 น.

วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-19.30 น.

วันเสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความสามารถและคุณสมบัติอื่นที่จำเป็น

-มีสำนึกดี ซื่อสัตย์ รักเด็ก มีความรับผิดชอบ

-มีความรู้

-มีทักษะ บริหารเวลา อดทน การพูด การฟัง การเขียน การใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐาน และ ZOOM

-มีความน่าเชื่อถือ (แต่งกายดี บุคลิกดี)

-สัญญาการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียมมาสมัคร

-สำเนาบัตรประชาชน

-รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

-สำเนาวุฒิการศึกษา

สมัครด้วยตัวเองได้ที่ คุมอง คอมเพลกซ์ มข. ศูนย์อาหารและบริการ 1 ชั้น 2 มข.

รายละเอียดการสมัครงาน live.com.

ศูนย์คุมอง (คอมเพลกซ์) มข.

โรงเรียนสอนพิเศษ