รับสมัครครู หลายตำแหน่ง

รับสมัครครู หลายตำแหน่ง

รับสมัครครู หลายตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล donmongcollege@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง ความสามารถ บาท / เดือน

ครูการบัญชี ครูช่างยนต์ จำนวน 4 อัตรา (ด่วน…!!!)

(ตำแหน่งที่รับสมัคร)  ***สาขาละ  5 อัตรา

1. อาจารย์ไฟฟ้ากำลัง

2. อาจารย์ช่างยนต์

3. อาจารย์การบัญชี

4. อาจารย์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

(คุณสมบัติ)

1. รักการสอน วิชาชีพครู

2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมมงานในองค์กร

3. มีสวัสดิการ เงินบำเหน็จ เบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร อื่นๆ

4. รักความก้าวหน้าในอาชีพครู

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล donmongcollege@gmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย-เยอรมัน จังหวัดขอนแก่น

เปิดสอนระดับ ปวช.-ปวส.

Nongraeu Thai-German College
โพสต์โดย
์Nongraeu Thai-German College