ครูผู้สอนสาขาช่างไฟฟ้า

ครูผู้สอนสาขาช่างไฟฟ้า

ครูผู้สอนสาขาช่างไฟฟ้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล dumrongpoldokbua@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,000 บาท บาท / เดือน

ครูผู้สอนอาชีวศึกษาเอกชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยการ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 95 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150 รับสมัครครูผู้สอนสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา สอนในระดับปวช.และ ปวส. คุณสมบัติจบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล dumrongpoldokbua@hotmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยการ

อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น