ครูประจำสาขาช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ครูประจำสาขาช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ครูประจำสาขาช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com++.
– จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีความอดทน ขยัน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

– มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และมีทักษะทำงานเป็นทีม

– มีความสามารถพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากวิทยาลัยฯ กำหนด

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com++.

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

199 หมู่ 17 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ