ครูประจำสาขาวิชา

ครูประจำสาขาวิชา

ครูประจำสาขาวิชา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ptccollege2546@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ชัยภูมิ
ครูประจำสาขาวิชา

ครูสาขาช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ครูสาขาช่างไฟกำลัง จำนวน 1 อัตรา

ครูสาขาการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา

ครูสาขาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

#คุณสมบัติ

– มีวุฒิ ป.ตรี

– มีประสบการณ์การสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจ

ทัก inbox หรือเข้ามาติดต่อได้ด้วยตนเอง

ที่ห้องธุรการวิทยาลัยเทคโน โลยีภูเขียว ในวันและเวลา

ราชการ โทร.044862202

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ptccollege2546@gmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

เลขที่ 199 หมู่ 17 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110

Ratchut info
โพสต์โดย
Ratchut info