ครูช่างยนต์/ครูบัญชี/ครูคอมพิวเตอร์/ครูการโรงแรม/ครูช่างเชื่อม/ครูช่างก่อสร้าง/ครูช่างกลโรงงาน/ครูการตลาด/ครูการบินบิน/ครูธุรกิจสถานพยาบาล

ครูช่างยนต์/ครูบัญชี/ครูคอมพิวเตอร์/ครูการโรงแรม/ครูช่างเชื่อม/ครูช่างก่อสร้าง/ครูช่างกลโรงงาน/ครูการตลาด/ครูการบินบิน/ครูธุรกิจสถานพยาบาล

ครูช่างยนต์/ครูบัญชี/ครูคอมพิวเตอร์/ครูการโรงแรม/ครูช่างเชื่อม/ครูช่างก่อสร้าง/ครูช่างกลโรงงาน/ครูการตลาด/ครูการบินบิน/ครูธุรกิจสถานพยาบาล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gtech2559@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ครูช่างยนต์/ครูบัญชี/ครูคอมพิวเตอร์/ครูการโรงแรม/ครูช่างเชื่อม/ครูช่างก่อสร้าง/ครูช่างกลโรงงาน/ครูการตลาด/ครูการบินบิน/ครูธุรกิจสถานพยาบาล

รับสมัครครูหลายอัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gtech2559@gmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญ่

G-TECH Channel
โพสต์โดย
G-TECH Channel