ครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ariya@kuva.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างองค์กร บาท / เดือน
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษ

มีใบประกอบวิชาชีพครู

มีประสบการณ์ทำงาน

ส่งประวัติที่ ariya@kuva.ac.th โทร 0812625498

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ariya@kuva.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 0812625498

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 0812625498

ariya
โพสต์โดย
ariya