ครูผู้สอนหลายอัตรา

ครูผู้สอนหลายอัตรา

ครูผู้สอนหลายอัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sudarat@tkk.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

แม่บ้าน นักการภารโรง แม่ครัว

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
เปิดรับสมัครครูผู้สอนประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
1. ครูไฟฟ้า 2 อัตรา
2. ครูช่างกล 1 อัตรา
3. ครูแนะแนว 2 อัตรา
4.ครูสายสามัญ เอกอังกฤษ 1 อัตรา
(*) หากไม่มีใบประกอบวิชาชีพสามารถผ่อนผันได้
(**) จบปริญญาตรี ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือนตอบแทน ช่วงทดลองงาน 13,000-15,000

5.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ระดับปวส.สาขาเลขานุการ ,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-
สาขาการจัดการ,สาขาการบัญชี(หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
ทดลองงาน เงินเดือน 11,500-12,500 (รวมเบี้ยขยัน)
(ทำงาน 6 วัน สัปดาห์ อาทิตย์ – ศุกร์ (หยุดวันเสาร์))
**สวัสดิการ
เบี้ยขยันประจำเดือน
สวัสดิการวันเกิดประจำปี
สวัสดิการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ฯลฯ
สถานที่ทำงานวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น P.TECH
ส่ง Resume หรือติดต่อสมัครงานได้ที่ห้องธุรการ อาคาร1 ชั้น1
หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 095-1687415

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sudarat@tkk.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นP.TECH

123 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Sudarat111
โพสต์โดย
Sudarat111