ครูไฟฟ้า ครูช่างกล ครูแนะแนว ผู้ช่วยครัว

ครูไฟฟ้า ครูช่างกล ครูแนะแนว ผู้ช่วยครัว

ครูไฟฟ้า ครูช่างกล ครูแนะแนว ผู้ช่วยครัว

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sudaratpanyayaw111@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
แม่บ้าน นักการภารโรง แม่ครัว

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
เปิดรับสมัครครูผู้สอนประจำปีการศึกษา 2565 ตามอัตราดังนี้
1. ครูไฟฟ้า 1 อัตรา
2. ครูช่างกล 1 อัตรา
3. ครูแนะแนว 1 อัตรา
(*) หากไม่มีใบประกอบวิชาชีพสามารถผ่อนผันได้
(**) จบปริญญาตรี ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือนตอบแทน 13,000-15,000

4.รับสมัครผู้ช่วยครัว 1 อตรา

ทำงาน5วัน(จันทร์ ถึงศุกร์) เงินรับรายวัน 400|วัน

เวลาเข้างาน 07.00-17.00น.

สวัสดิการ ฟรีอาหารกลางวัน

ส่ง Resume ได้ที่ห้องธุรการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 095-1687415

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sudaratpanyayaw111@gmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นP.TECH

123 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Sudarat111
โพสต์โดย
Sudarat111