ครูผู้สอนหลายอัตรา

ครูผู้สอนหลายอัตรา

ครูผู้สอนหลายอัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sudarat@tkk.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ครูไฟฟ้ากำลัง ครูช่างกลโรงงาน

เปิดรับสมัครครูผู้สอนประจำปีการศึกษา 2565 ตามอัตราดังนี้้
1. ครูช่างกลโรงงาน 1 อัตรา
2. ครูเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
3. ครูไฟฟ้า 1 อัตรา
4. ครูวิทย์-คณิต, อังกฤษ อย่างละ 1 อัตรา
5. ครูการตลาด 1 อัตรา
(*) หากไม่มีใบประกอบวิชาชีพสามารถผ่อนผันได้
(**) จบปริญญาตรี ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือนตอบแทน 13,000-15,000
ส่ง Resume ได้ที่ห้องธุรการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 099-197-7927

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sudarat@tkk.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นP.TECH

เปิดสอนระดับ ปวช.และ ปวส.

sudarat-panyayaw
โพสต์โดย
Sudarat Panyayaw