ครูผู้สอนสาขาไฟฟ้า สาขาช่างกลโรงงาน

ครูผู้สอนสาขาไฟฟ้า สาขาช่างกลโรงงาน

ครูผู้สอนสาขาไฟฟ้า สาขาช่างกลโรงงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sudarat@tkk.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

แม่บ้าน นักการภารโรง แม่ครัว

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
เปิดรับสมัครครูผู้สอนประจำปีการศึกษา 2565 ตามอัตราดังนี้้
1. ครูไฟฟ้า 1 อัตรา
2. ครูช่างกล 1 อัตรา
3. ครูแนะแนว 1 อัตรา
เริ่มเปิดรับสมัครวันนี้ – 15 สิงหาคม 2565
(*) หากไม่มีใบประกอบวิชาชีพสามารถผ่อนผันได้
(**) จบปริญญาตรี ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือนตอบแทน 13,000-15,000
ส่ง Resume ได้ที่ห้องธุรการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 099-197-7927

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sudarat@tkk.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นP.TECH

123 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Sudarat111
โพสต์โดย
Sudarat111