ครูสาขาพยาบาล 2 ตำแหน่ง (จบเอกสารณสุขชุมชน/วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเอกที่เกี่ยวข้อง , ครูสาขาการโรงแรม 1 ตำแหน่ง (จบการโรงแรม) ,

ครูสาขาพยาบาล 2 ตำแหน่ง (จบเอกสารณสุขชุมชน/วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเอกที่เกี่ยวข้อง , ครูสาขาการโรงแรม 1 ตำแหน่ง (จบการโรงแรม) ,

ครูสาขาพยาบาล 2 ตำแหน่ง (จบเอกสารณสุขชุมชน/วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเอกที่เกี่ยวข้อง , ครูสาขาการโรงแรม 1 ตำแหน่ง (จบการโรงแรม) ,

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kthvc.kk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 12,000-15,000บาท บาท / เดือนมีสวัสดิการให้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kthvc.kk@gmail.com

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น

467 หมู่12 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

LineUser596
โพสต์โดย
LineUser596