ครูผู้สอนสาขาการบัญชี,สาขาธุรกิจสถาพยาบาล,สาขาโลจิสติกส์

ครูผู้สอนสาขาการบัญชี,สาขาธุรกิจสถาพยาบาล,สาขาโลจิสติกส์

ครูผู้สอนสาขาการบัญชี,สาขาธุรกิจสถาพยาบาล,สาขาโลจิสติกส์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 12681b6d51d6e5a801996c7472ec586a@example.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

รับสมัครครูประจำสาขาธุรกิจสถาพยาบาล

1.ครูสาขาโลจิสติกส์ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
– อายุตั้งแต่ 22 – 45 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี​ขึ้นไป การขนส่ง การจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งาน และรักในอาชีพครู
– มีประสบการณ์การทำงานและมีใบประกอบวิชาพิจารณาเป็นพิเศษ (หรือไม่มีใบประกอบฯก็สามารถสมัครได้ค่ะ)​
อัตราค่าตอบแทน 12,000 – 15,000 บาท
(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

2. ครูประจำสาขาธุรกิจสถานพยาบาล​ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
– อายุตั้งแต่ 22 – 45 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี​ขึ้นไป​ สาธารณสุขศาสตร์​ สาขาวิชา​อนามัยชุมชน​ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งาน และรักในอาชีพครู
– มีประสบการณ์การทำงานและมีใบประกอบวิชาพิจารณาเป็นพิเศษ (หรือไม่มีใบประกอบฯก็สามารถสมัครได้ค่ะ)​
อัตราค่าตอบแทน 12,000 – 15,000 บาท
(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

3. ครูประจำสาขาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
– อายุตั้งแต่ 22 – 45 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี​ขึ้นไป​ สาขาการบัญชี​ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งาน และรักในอาชีพครู
– มีประสบการณ์การทำงานและมีใบประกอบวิชาพิจารณาเป็นพิเศษ (หรือไม่มีใบประกอบฯก็สามารถสมัครได้ค่ะ)​
อัตราค่าตอบแทน 12,000 – 15,000 บาท
(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

เอกสารการสมัครงาน ดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3.วุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4.ค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.รูปถ่ายขนาด 1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 12681b6d51d6e5a801996c7472ec586a@example.com

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น

467 ม.12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

hotz-jl
โพสต์โดย
Hot'z JL