นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wilaiwan@scphkk.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
นักวิชาการเงินและบัญชี

https://sites.google.com/a/scphkk.ac.th/home/khaw-hightlight-wss/highlight_news/rabsmakhrnganpraphethhemabrikartahaenngnakwichakarngeinlaeabaychi

1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

2. อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

3. รับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ถึงวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 (เวลา 24.00 น.)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wilaiwan@scphkk.ac.th

วิทยาลัยการสาธารณุสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สถาบันอุดมศึกษา ในกำกับกระทรวงสาธารณสุข