พนักงานนวดแผนไทย

พนักงานนวดแผนไทย

พนักงานนวดแผนไทย

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ปิดรับสมัครแล้ว

Loading

พนักงานนวดแผนไทย

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก

ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างประเภทแบ่งรายรับ

ตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย จำนวน  1 อัตรา

โดยมีค่าตอบแทน ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าบริการ และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
วสส.ขอนแก่น
โพสต์โดย
วสส.ขอนแก่น