นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15000 บาท / เดือน
  • ปิดรับสมัครแล้ว

นักจัดการงานทั่วไป

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกประเภทเหมาบริการ

– ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน งานวารสาร)

– อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.scphkk.ac.th/

*** ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖  ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.– ๑๖.๐๐ น.) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๕๐ บาท ****

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
วสส.ขอนแก่น
โพสต์โดย
วสส.ขอนแก่น