ผู้ช่วยนักวิจัย

ผู้ช่วยนักวิจัย

ผู้ช่วยนักวิจัย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tipparatudmuangpia@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 18,000 บาท บาท / เดือนรับสมัครผู้ช่วยวิจัยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความสัมพันธ์ของผู้หญิง

คุณสมบัติผู้สมัคร

Øจบการศึกษาปริญญาโทหรือกำลังศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์  นักสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
Øมีมนุษยสัมพันธ์ดี สนใจในงานวิชาการ/วิจัย รักการเรียนรู้และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ
Øสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
Øสามารถใช้งานคอมพิเตอร์ได้เป็นอย่างดี
Øสามารถอ่านบทความวิชาการภาษาไทยและอังกฤษได้
Øหากมีประสบการณ์การทำวิจัยด้านสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท (ถ้าผ่านการประเมินจะเพิ่มตามความสามารถ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Øติดต่อประสานงานทีมวิจัยและเป็นเลขาโครงการวิจัย
Øติดต่อประสานงานเครือข่าย กลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
Øปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการยื่นใบสมัคร

ส่งประวัติบุคคลและการศึกษา และหลักฐานแสดงความสามารถอื่นๆ เช่นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) มาที่ Email: [email protected]

รับสมัครถึง 31 มกราคม 2566

สัญญาปีต่อปี (ต่อเนื่อง 4 ปี)

สนใจติดต่อ ดร.ทิพย์รัตน์ [email protected] หรือ 080-916-4199

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3478179032456507&set=a.1387483358192762

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tipparatudmuangpia@gmail.com

วิจัยเพื่อสุขภาพและความสัมพันธ์ของผู้หญิง
tipparat
โพสต์โดย
tipparat