รับสมัคร บัญชี/ฝ่ายจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร บัญชี/ฝ่ายจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร บัญชี/ฝ่ายจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wandeeclinic.job@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

รับสมัคร บัญชี/ฝ่ายจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร บัญชี/ฝ่ายจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
✅ ตรวจนับ และจัดการสินค้าคงคลัง วัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
✅ จัดวัสดุ และอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมสต๊อกสินค้าคงเหลือ
✅ จัดและตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
✅ เก็บบันทึกข้อมูลรับเข้าและจ่ายออกของวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
✅ จัดทำรายงานประจำเดือนหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
✅ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
✅ เพศหญิง
✅ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการระบบ Stock
✅ ละเอียดรอบครอบในการทำงาน

ส่งเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
1. สำเนาวุฒิการศึกษา
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 09-248-95904 (คุณยุ้ย)
หรือส่งหลักฐานการสมัครพร้อมประวัติมาที่
[email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wandeeclinic.job@gmail.com

วันดีคลินิกสาขาขอนแก่น
kirakorn-singsoy
โพสต์โดย
Kirakorn Singsoy