ช่างไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์

ช่างไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์

ช่างไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล siengsilp@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นเพศชาย  อายุ 25 – 35 ปี

วุฒิการศึกษา  ปวช. ปวส.

อัตราค่าจ้าง  พิจารณาตามประสบการณ์

มีความรู้ ในเรื่องงานไฟฟ้า หรือ อิเล็คทรอนิคส์

(สามารถขับรถยนต์ได้)

สอบถาม โทร.043-224105

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล siengsilp@gmail.com

ร้านเสียงศิลป์วิทยุ