ผู้จัดการร้าน

ผู้จัดการร้าน

ผู้จัดการร้าน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jintana7506@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

ผู้จัดการร้าน

ร้านถูกดี มีมาตรฐานสาขาโนนชัย กิจการค้าปลีกร้านสะดวกซื้อภายใต้สัญญาร่วมค้ากับบริษัท ที ดี ตะวันแดง จำกัด ต้องการบุคคลเข้าร่วมงานที่มี
– ขยัน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ
– รักความก้าวหน้า ชอบงานที่ท้าทายและมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย โดยไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม
เพื่อขยายงานและพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า มุ่งสู่การเป็นร้านค้าคุณภาพ ราคาเป็นมิตร ใกล้ชิดชุมชน ดังนี้
ตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน
ค่าตอบแทน เงินเดือน เริ่ม 17,500 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)
คอมมิชชั่นจากยอดขาย (อย่างน้อย 1,000-6,000 บาท/เดือน)
สวัสดิการ
คุณสมบัติ
– วุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขา) ขึ้นไป
-สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
-อายุ 27-45 ปี
– มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานร้านสะดวกซื้อ (convenient store)
– มีประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานร้านสะดวกซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน หรือผู้จัดการร้าน อย่างน้อยกว่า 2 ปี
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็นทีม
– สามารถใช้งานโปรแกรม Office ทั่วไป และงาน Social media ได้ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแล ควบคุม และบริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามตามมาตรฐานร้านสะดวกซื้อ
– วิเคราะห์ วางแผน มอบหมายทีมงาน ติดตามและรายงานผล ให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย
สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ค่าอาหาร
– ค่าล่วงเวลา
สถานที่ทำงาน: ร้านถูกดี มีมาตรฐานบ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ท่านใดพร้อมและสนใจ โปรด
1) ส่ง Resume และประสบการณ์
2) ทักษะ/จุดเด่น/ความสามารถพิเศษ
3) ค่าตอบแทนที่คาดหวัง
มาที่ E-mail : [email protected]
4)ส่งคลิปวีดีโอ บอกทำไมถึงมั่นใจตัวเองเหมาะกับตำแหน่งนี้ ความยาวไม่เกิน 5 นาที มาที่ ID Line 0930939992
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 65 นี้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jintana7506@gmail.com

ร้านถูกดี สาขาบ้านโนนชัย
Phan Theact-
โพสต์โดย
Phan Theact.