พนักงานล้างจาน ล้างห้องน่ำ

พนักงานล้างจาน ล้างห้องน่ำ

พนักงานล้างจาน ล้างห้องน่ำ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thansuda2013@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereหญิงอายุ20-45

เข้างาน05.00ถึง14,30น.

ขยัน ตั้งใจ ใส่ใจ ตรงต่อเวลา

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thansuda2013@gmail.com

ร้านตะวันทองมังสวิรัติ

71/1 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจัวหวัดจอนแก่น