สตาฟเครื่องดื่ม

สตาฟเครื่องดื่ม

สตาฟเครื่องดื่ม

รายละเอียดการสมัครงาน lin.ee.


สตาฟเครื่องดื่ม

เตรียมเครื่องดื่ม
สดใส กระตือรือล้น วุฒิมัธยม
หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

รายละเอียดการสมัครงาน lin.ee.

ร้านชาอินเดีย ทีมอร์เฑห์

ร้านชาอินเดีย ชานมไข่มุก เครื่องดื่ม