พนักงานเสิร์ฟ

พนักงานเสิร์ฟ

พนักงานเสิร์ฟ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล btp2512@gmail.com
อายุ 25 -45 ปี เพศหญิง มีอาหาร กลางวัน เย็น เวลางาน 8.00-22.00 น. ค่าแรง 400 ต่อวัน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล btp2512@gmail.com

ราชาก๋วยเตี๋ยวเป็ด