พนักงานธุรการ,2 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ,2 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ,2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล napat_tsj@hotmail.com
เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี  วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา การเงินการบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล napat_tsj@hotmail.com

รพ.สต.บ้านโนนม่วง

ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

thanavat-samgampang
โพสต์โดย
Thanavat Samgampang