นักวิเทศสัมพันธ์

นักวิเทศสัมพันธ์

นักวิเทศสัมพันธ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล cfbt.prfr@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15000 บาท / เดือน

นักวิเทศสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท  เป็นงานประจำ มีสวัสดิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ
๑. ประสานงานกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. โต้ตอบหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระหว่างหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิ และองค์กรอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในมูลนิธิ และองค์กรอื่น รับผิดชอบการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. แปลเอกสารสำนักงานและเอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
๕. ออกแบบกิจกรรมและดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและนักเรียน
๖. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cfbt.or.th หรือ โทร. ๐๔๓-๔๗๐๑๒๐ หรือ ๐๘๐-๐๕๗๗๑๕๗

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล cfbt.prfr@gmail.com

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 214 หมู่ 10 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

etcb cfbt
โพสต์โดย
etcb cfbt