เจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล manthana_lab@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในคลินิกเวชกรรมด้านพยาธิวิทยา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

ปฏิบัติงานในคลินิกเวชกรรมด้านพยาธิวิทยา

 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการบัญชี, สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. อายุไม่เกิน 30 ปี

3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดี

4. รักในงานบริการ (ด้านการแพทย์)

5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบรับรองการจบการศึกษา

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน Covid-19 ในหมอพร้อม

4. เอกสารรับรองการผ่านงาน หรือฝึกงาน

 

ส่งเอกสารมาที่ [email protected]

โทรศัพท์ 092-1644651  089-6546289  094-5415514

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล manthana_lab@hotmail.com

มัณฑนาคลินิกแลบ