นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในคลินิกเวชกรรมด้านพยาธิวิทยา

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในคลินิกเวชกรรมด้านพยาธิวิทยา

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในคลินิกเวชกรรมด้านพยาธิวิทยา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล manthanakkh@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในคลินิกเวชกรรมด้านพยาธิวิทยา

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง
ปฏิบัติงานในคลินิกเวชกรรมด้านพยาธิวิทยา

คุณสมบัติ
1.จบการศึกษา วท.บ.(พยาธิวิทยากายวิภาค)
2.อายุไม่เกิน 30 ปี
3.ถ้ามีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ แอพพลิเคชันการสื่อสาร ได้ดี

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
1.สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการจบการศึกษา
2.สำเนา transcript ผลการศึกษา
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาหลักฐานการได้รับวัคซีน Covid-19
5. Portfolio

ส่งเอกสารมาที่ [email protected]

line ID : manthana_lab
โทรศัพท์ 094 5415514
043 247322

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล manthanakkh@gmail.com

มัณฑนาคลินิกแลบ