รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (ด่วน)

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (ด่วน)

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (ด่วน)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224119 ต่อ 204

 

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ด่วน)

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ไม่จำกัดเพศ

4. ไม่จำกัดอายุ

5. รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา

6. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี

เอกสารประกอบการสมัคร

·       รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

·       CV/ Resume

·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

·       สำเนาวุฒิการศึกษา

·       Transcript

·       หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)

สวัสดิการ

·       วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

·       ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

·       ประกันสังคม

·       ประกันสุขภาพ

·       ประกันอุบัติเหตุ

·       กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

หมายเหตุ สามารถส่งเอกสารได้ที่  E-mail [email protected] หรือสามารถส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ห้องทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 1-206) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่อยู่ 182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดใบสมัครและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่ >>>

http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/apply_work/?fbclid=IwAR29gTPK8mlJcn2GYUMTQFbkZWssDcTI7c3rRvq6rwnvJDUjYLvzOCMFG_c

โทร 043-224-119 ต่อ 204 (งานบุคคล)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
Kanokphan Chaiyana
โพสต์โดย
Kanokphan Chaiyana