เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ปิดรับสมัครแล้ว

เจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224119 ต่อ 204

เปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ แผนกทะเบียน 1 อัตรา

·       เงินเดือนตามโครงสร้าง + ประสบการณ์

·       เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี

·       วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

รายละเอียดงาน

·       ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ แผนกทะเบียน

·       ดูแลในส่วนงานทะเบียนนักศึกษา

·       งานสารบรรณและธุรการ

·       งานรับคำร้อง

·       ตรวจสอบเอกสาร นำเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา

·       งานด้านสถิติ

·       งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

·       มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และประสานงาน อำนวยความสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อประสานงาน

·       ทำงานรวดเร็ว รอบคอบ สามารถทำสถิติใน Microsoft Excel และทำ pivot ได้

·       มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี อาทิ Microsoft office, Google app ,Google Meet , Zoom

·       หากสามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator หรือ Canva ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

·       รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 1 รูป

·       CV/ Resume

·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

·       สำเนาทะเบียนบ้าน

·       สำเนาวุฒิการศึกษา

·       Transcript

·       หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)

สวัสดิการ

·       วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

·       ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

·       ประกันสังคม

·       ประกันสุขภาพ

·       ประกันอุบัติเหตุ

·       กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

หมายเหตุ สามารถกรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่อยู่ 182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น หากไม่สะดวกมาด้วยตนเองสามารถส่งเอกสารได้ที่  E-mail [email protected] ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางเพจและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังลิงค์แนบ<<

http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/apply_work/?fbclid=IwAR29gTPK8mlJcn2GYUMTQFbkZWssDcTI7c3rRvq6rwnvJDUjYLvzOCMFG_c

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
Kanokphan Chaiyana
โพสต์โดย
Kanokphan Chaiyana