รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บัญชี

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บัญชี

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บัญชี

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ปิดรับสมัครแล้ว

เจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224119 ต่อ 204

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

·       จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือนตามโครงสร้าง + ประสบการณ์

·       เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

·       วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

รายละเอียดงาน

·       ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

·       จัดทำ Payment Voucher และ Journal Voucher

·       จัดทำเช็ค

·       ปรับปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

·       บันทึกค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

·       จัดทำ Bank Reconcile

·       สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน

·       จัดทำเอกสารเพื่อปิดงบประมาณประจำปี

·       งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

·       มีมนุษยสัมพันธ์ดี เรียนรู้งานเร็ว มีความอดทน

·       มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ด้านการบัญชี

·       สามารถใช้ MS Word, MS Excel และ Internet พื้นฐานได้

·       หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

·       CV/ Resume

·       Transcript

หากเอกสารไม่ครบถ้วนทางมหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

สวัสดิการ

·       วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

·       ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

·       ประกันสังคม

·       ประกันสุขภาพ

·       ประกันอุบัติเหตุ

·       กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 หมายเหตุ สามารถส่งเอกสารการสมัครงาน ได้ที่  E-mail [email protected] หรือสามารถกรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่อยู่ 182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

 

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ เว็บไซต์ Khonkaen.spu.ac.th ในหน้า “ร่วมงานกับเรา” หรือทางเพจมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

 

โทร 043-224-119 ต่อ 204 (งานบุคคล)

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
Kanokphan Chaiyana
โพสต์โดย
Kanokphan Chaiyana