เจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา

เจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา

เจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา

1. มีใจรักในงานบริการ
2. มีความอดทน ขยัน กระตือรือร้น เรียนรู้งานได้เร็ว
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนอื่นง่าย กล้าแสดงออก
4. มีทักษะในการสื่อสารและมีความสามารถในการนำเสนอ
5. มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวในสถานศึกษาหรือด้านการงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถออกต่างจังหวัดได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ห้องทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 1-206) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

HR_SPUKK
โพสต์โดย
HR_SPUKK