เจ้าหน้าที่เลขานุการคณะกลาง

เจ้าหน้าที่เลขานุการคณะกลาง

เจ้าหน้าที่เลขานุการคณะกลาง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • - บาท / ปี

Loading

เจ้าหน้าที่เลขานุการคณะกลาง

– มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และประสานงาน
อำนวยความสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อประสานงาน

– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft office,
Google app, Google Meet, Zoom

– มีจิตใจรักงานบริการ
– หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการ
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

poonyarat.kl@spu.ac.th

โทร 043-224119 (ติดต่องานบุคคล)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น

Humanspukk
โพสต์โดย
Humanspukk