อาจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียดการสมัครงาน www.khonkaen.spu.ac.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • - บาท / เดือน

Loading

อาจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์

คุณสมบัติ

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

– ไม่จำกัดเพศ

– ไม่จำกัดอายุ

– รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา

– หากมีประสบการณ์ด้านการสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**เอกสารประกอบการสมัคร

– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

– CV/ Resume

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาวุฒิการศึกษา

–  Transcript

–  หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)

สวัสดิการ

– วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

– ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

– ประกันสังคม

– ประกันสุขภาพ

– ประกันอุบัติเหตุ

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการสมัครงาน www.khonkaen.spu.ac.th.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น

Humanspukk
โพสต์โดย
Humanspukk