พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดห้องพัก,Guest Relation,Bell boy,แคชเชียร์,พนักงานเสิร์ฟ,Bartender,Sour Chef,Commis,พนักงานในครัว,หัวหน้าแม่บ้าน,พนักงานนวดแผนไทย

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดห้องพัก,Guest Relation,Bell boy,แคชเชียร์,พนักงานเสิร์ฟ,Bartender,Sour Chef,Commis,พนักงานในครัว,หัวหน้าแม่บ้าน,พนักงานนวดแผนไทย

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดห้องพัก,Guest Relation,Bell boy,แคชเชียร์,พนักงานเสิร์ฟ,Bartender,Sour Chef,Commis,พนักงานในครัว,หัวหน้าแม่บ้าน,พนักงานนวดแผนไทย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

Loading

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟ, พนักงานในครัว, Bartender

พนักงานทำความสะอาดหัองพัก Room maid   (ด่วน)        3  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 – 40  ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดได้ดี

– มีความรู้ ความสามารถดูแลความสะอาดห้องพักลูกค้าได้ดี

– มีความเป็นระเบียบ รอบคอบ รักความสะอาด

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

Guest Relation                          1  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

Bell Boy                      2  อัตรา

– เพศ ชาย

– อายุ 22 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

– สามารถปฏิบัติงานบนเรือได้ เพื่อขนสัมภาระต่างๆของลูกค้าได้

– มีใบขับขี่ และสามารถขับรถยนต์ได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

แคชเชียร์                     2  อัตรา

– เพศ  หญิง

– อายุ  23 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

– หากมีประสบการณ์ด้านการโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้

– มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีพื้นฐานได้

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

พนักงานเสิร์ฟ                        2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 –  30  ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– สามารถรับออเดอร์ และดูแลบริการลูกค้าชาวต่างชาติได้ดี

– มีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

Bartender                     2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ 23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป

– ให้บริการด้านเครื่องดื่มกับลูกค้า และ Entertainment ลูกค้าได้ดี

– มีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

Sour Chef                     2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  35 – 45 ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– มีประสบการณ์ในสายงาน 5 – 10 ปี ขึ้นไป

– มีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– สามารถดูแลการทำงาน และควบคุมพนักงานในแผนกได้ดี

– มีภาวะความเป็นผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

Commis I, II                             3  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 ปี ขึ้นไป

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– มีประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปีขึ้นไป

– สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักความสะอาด และรักงานการบริการ

หัวหน้าแม่บ้าน                         1  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  25 – 40  ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

– มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี ขึ้นไป

– ดูแลควบคุมความเรียบร้อยในแผนกได้ดี

– มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

พนักงานนวดแผนไทย                   2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 – 45 ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– มีประสบการณ์ในสายงาน  1 – 2 ปี ขึ้นไป

– มีใบประกอบวิชาชีพ หรือใบผ่านการอบรมหลักสูตร

– หากมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ และความสะอาดสถานที่เพื่อพร้อมให้บริการลูกค้า

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีความขยัน อดทน  ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

สวัสดิการ

– มีที่พักฟรี ใกล้ที่ปฏิบัติงาน (เกาะพีพี)

– มีอาหารฟรี 3 มื้อ

– มีชุดยูนิฟอร์ม

– มีประกันสังคม

– Service Charge

วิธีการสมัครงาน (สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์) :   ส่งเอกสารสมัครงานทาง  E-mail: bkkhr@phiphinatural.com  หรือ ID LINE: 021154199 เอกสารสมัครงานอย่างละ 1 ชุด :

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบระเบียนผลการศึกษา

5. ใบผ่านงาน / ใบฝึกงาน

6. รูปถ่ายปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :      Tel . 02-1154199, 090-9204182   Line ID: 021154199   วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี)

ให้บริการ ที่พัก อาหาร และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ