ผู้จัดการทั่วไป (GM)

ผู้จัดการทั่วไป (GM)

ผู้จัดการทั่วไป (GM)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล powertools.hrpps@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • มหาสารคาม
  • ตามโครงส้างของบริษัทฯ บาท / เดือน

Loading

ผู้จัดการทั่วไป (GM)

รับผิดชอบงานภาพรวมภายในองค์กร ในการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายธุรกิจ ในทุก Function งาน (งานด้านการตลาด การขาย, งานด้านคลังสินค้า และจัดส่ง, งานด้านการบริหารสินค้า, งานด้านบัญชีการเงิน, งานด้านระบบงานเทคโนโลยีสาระสนเทศ, งานด้านป้องกันการสูญเสีย และงานด้านทรัพยากรมนุษย์) รวมถึงกิจการสาขา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้วางไว้

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย (เท่านั้น)

-อายุ 40 ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ในสาขาการบริหารจัดการหรือที่เกี่ยวข้อง

-มีความเป็นผู้นำสูง, สามารถจัดการงานให้เป็นไปตามระบบแบบแผนให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นได้

-สามารถบริหารจัดการภายใต้แรงกดดันได้ดี

-มีทักษะพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ

-เบี้ยขยัน
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ค่าคอมมิชชั่น(บางตำแหน่ง)
-ประกันสังคม
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง)
-กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่/กีฬาภายใน
-เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานฌาปนกิจศพ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานวันเกิด เป็นต้น
-โบนัส (ตามผลประกอบการ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล powertools.hrpps@gmail.com

ราชา เพาเวอร์ทูลส์ (บจก.พี.พี.เอส อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท)

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าการเกษตร

PPS IMPORT EXPORT
โพสต์โดย
PPS IMPORT EXPORT