พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkmuseum48_t@hotmail.com


พนักงานรักษาความปลอดภัย

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 – 24 พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสดีที่ 25  พฤษภาคม 2566  สอบสัมภาษณ์

สามารถทำงานเป็นกะได้

ระยะการจ้าง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2566

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkmuseum48_t@hotmail.com

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น