ผู้ดูแล/เลี้ยงไก่ชน

ผู้ดูแล/เลี้ยงไก่ชน

ผู้ดูแล/เลี้ยงไก่ชน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pop.populaire2@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • จังหวัดขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน
ผู้ดูแล/เลี้ยงไก่ชน

ลักษณะงาน คือ ดูแลและเลี้ยงไก่ชน

1.มีสวัสดิการประกันสังคม
2.มีอาหารครบ  3 มื้อ
3.หากต้องการที่พัก สามารถแจ้งได้
4.สามารถผสมพันธุ์ไก่เด็กได้
5.ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณที่เลี้ยงไก่
6.หากมีประสบการณ์เลี้ยงไก่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pop.populaire2@gmail.com

พวงแก้ว วรกา ฟาร์ม

ฟาร์มไก่ชน

pop up powereast2
โพสต์โดย
pop up powereast2