วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา

วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา

วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 13000 บาท / เดือน
  • ปิดรับสมัครแล้ว  1. 1. ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ  สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง

2. ศึกษาข้อมูลวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้ในงานเขียนแบบ

3. ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา

 

ฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6

220 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

jinny-jinpanee
โพสต์โดย
Jinny Jinpanee