พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน

พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน

พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanasit.chetchotisak@gmail.com
ขายสินค้าหน้าร้าน คุณสมบัติ จบ ปวช./ปวส.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanasit.chetchotisak@gmail.com

บ.ลำน้ำพองค้าวัสดุ

ปากทางบ้านโนนม่วง 221 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Thanasit Chetchotisak
โพสต์โดย
Thanasit Chetchotisak