เจ้าหน้าที่การตลาด (ด่วน ๆ)

เจ้าหน้าที่การตลาด (ด่วน ๆ)

เจ้าหน้าที่การตลาด (ด่วน ๆ)

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่การตลาด (ด่วน ๆ)

– ช/ญ  อายุ 25 ปีขึ้นไป

– ทำงานด้านการตลาด

– มีทักษะการสื่อสาร  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ใช้คอมพิวเตอร์ได้

– มีความสามารถด้านกราฟฟิก หรือตัดต่อวิดีโอ  ชอบงานเกี่ยวกับการประสานงาน

– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

บ.ขอนแก่นสหชัย มอเตอร์เซลล์ จำกัด ( ฟอร์ด )

จำหน่ายรยนต์ฟอร์ด

88
โพสต์โดย
อาตี๋88