กราฟิก,การตลาด,Stock

กราฟิก,การตลาด,Stock

กราฟิก,การตลาด,Stock

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล krrnikarphandech13@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน

กราฟิก,การตลาด,Stock

รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง

1.ตำแหน่งกราฟิก 1 อัตรา (วุฒิปวส.ขึ้นไป)
– ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อใช้ในกิจการบริษัท
– ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่งการตลาด 1 อัตรา (วุฒิปวส.ขึ้นไป)
– วางแผนการตลาด
– สนับสนุนฝ่ายขาย ให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
– วิเคราะห์การตลาด เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่
– จัดหากิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย (คิดPromotion)

3.ตำแหน่ง Stock 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
– ตรวจนับ stock สินค้าเข้าใหม่/สินค้าคงเหลือ

คุณสมบัติ
*ซื่อสัตย์*
*มีความรับผิดชอบ / ตรงต่อเวลา*
*ทำงานละเอียด/รอบคอบ*
*สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ*
*เงินเดือนตามตกลง*

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล krrnikarphandech13@gmail.com

บ้านยา กรุ๊ป จำกัด
Krrni_13
โพสต์โดย
Krrni_13