แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bunditworld.hr@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 18,000-20,000 บาท / เดือน1. หน้างานหลัก
1.1 ผลักดันและขับเคลื่อนทีม ความเสียสละในการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรื่องรู้งานใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพ
1.2 ตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทยให้แก่ผู้มารับบริการ
1.3 ควบคุมการผลิต การเก็บรักษาและการจ่ายยาให้กับคนไข้
1.4 จำหน่ายยาสมุนไพรและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหน้าร้าน เพื่อสร้างยอดขาย
2.หน้างาน Support
2.1 ให้ความร่วมมือในการสร้างยอดขาย ทั้งหน้าร้าน Inbox และทางโทรศัพท์/แอดมินเพจ
2.2 ให้ความร่วมมือในการจัดทำสื่อ(การตลาด) ประชาสัมพันธ์ออนไลน์อย่างน่าสนใจและมีประโยชน์แก่ผู้รับฟัง(ไลฟ์/คลิป) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.3 จัดทำสื่ออบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพร และการแพทย์แผนไทยเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร
2.4 ให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรแก่องค์กร
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bunditworld.hr@gmail.com

บัณฑิต เวิลด์ จำกัด

จำหน่ายยาสมุนไพร คุณสัมฤทธิ์