หัวหน้าแผนกบัญชี

หัวหน้าแผนกบัญชี

หัวหน้าแผนกบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล phayom3125211122@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • อำเภอ พล
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

Loadingรายละเอียดงาน
-ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น (รับ-จ่าย) ระบบบัญชีต่างๆ ในบริษัทฯ ได้
-จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย รวมถึงควบคุมระบบเอกสารให้เรียบร้อย
-จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53 และ สรุปรายงานประจำเดือน ภงด.3, ภงด.53
-บันทึกรายการบัญชีแยกตามประเภทเอกสาร
-จัดทำรายงานภาษี รายงานสรุปภาษี แบบยื่นภาษี
-กระทบยอดเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภทอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– หากปิดงบดุลได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1.จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

2.หญิง , อายุ 25-40 ปี

3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล phayom3125211122@gmail.com

บริษัท เนปจูนการไฟฟ้า จำกัด

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

-2132
โพสต์โดย
-2132