SALE MAN

SALE MAN

SALE MAN

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 12000 ขึ้นไป บาท / เดือน
  • ปิดรับสมัครแล้ว
SALE MAN

รับสมัคร SALE MAN
จำนวน  2 ตำแหน่ง

**คุณสมบัติ**
-เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 40 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี

-สามารถประสานงานกับร้านค้าและบริษัทได้
-ยืดหยุ่นด้านเวลาการทำงาน
-สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมมีใบขับขี่)
-มีประสบการจะรับพิจาณาเป็นพิเศษ

**หน้าที่ที่รับผิดชอบ**
-ขายสินค้า – ประสานงานระหว่างร้านค้าและบริษัท
-จัดเรียงสินค้าบริเวณหน้าร้านให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
-แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าได้
-ดูแลเรื่องสื่อ การประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าร้าน

**สวัสดิการ**
-เงินเดือนประจำ /ค่าเดินทาง
-ประกันสังคม
-สหกรณ์ออมทรัพย์
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยา
หรือบุตรเสียชีวิต
-โบนัสตามผลงาน / ผลประกอบการ
-ปรับเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน สาขา127 ขอนแก่น

สำนักงาน 663-665 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนเเก่น 40000

ICC khonkaen
โพสต์โดย
ICC khonkaen