สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ils.development1@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน

Loading

สถาปนิก

รายละเอียดงาน

1.ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ และการกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรม

2.ออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยและให้ได้งานออกแบบที่มีความเหมาะสม สวยงาม ประหยัด

3.กำหนดวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุง รวมทั้งการใช้สีและคุณสมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.จัดทำแบบ Shop Drawing และ As-built Drawing แต่ละโครงการที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับผู้ออกแบบ เพื่อให้แบบที่เขียนออกมาถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

5.จัดทำงานถอดแบบโครงสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ในแต่ละโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

6.จัดเตรียมข้อมูลแบบก่อสร้าง สำหรับการขออนุญาตปลูกสร้างให้ถูกต้อง

7.จัดเตรียมข้อมูลแบบโครงสร้าง และงานระบบ สำหรับการขออนุญาตปลูกสร้างให้ถูกต้อง

8.ถอดปริมาณงานและประเมินราคา BOQ ค่าก่อสร้างได้

9.ติดตามผลงานก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้างตามความเหมาะสม รวมทั้งแก้ไขปัญหาเมื่องานก่อสร้างจริงไม่เป็นไปตามแบบได้

10.รู้กฎหมายที่เกี่ยวกับงานออกแบบ

11.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
4. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ,Sketch up,3D,Excel หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
6. ขับรถยนต์ – รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
7. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
10. มีความพร้อมที่จะศึกษาและเรียนรู้งานใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ils.development1@gmail.com

บริษัท ไอแอลเอส แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

121/24 หมุ่ที่ 11 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอน40000

Ils888
โพสต์โดย
Ils888