เจ้าหน้าที่ประสานงานขายงานแปล

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายงานแปล

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายงานแปล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล contact@ilc.ltd

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ประสานงานขายออฟฟิต 1 ตำแหน่ง  ( ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ )

สถานที่ปฎิบัติงาน  บริษัท ไอแอลซี ( อินเตอร์เนชั่นแนล แลงเกวจ เซ็นเตอร์ ) จำกัด

เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

 

คุณสมบัติ

1. อายุ 22 – 35  ปี  (ไม่จำกัดเพศ)

2. จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี ( ด้านภาษา หรือ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้  )

3. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office

4. สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในกรณีที่ต้องติดต่อยื่นเอกสารตามกระทรวง หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. มีความรอบคอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเข้ากับคนอื่นได้

7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีความอดทนต่องาน

8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานขาย แนะนำงานแปลภาษาให้กับลูกค้า  ( ทำงานในออฟฟิต )

2. ประสานงานกับลูกค้าคนไทย และ ชาวต่างชาติ ( สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง )

3. ประสานงานด้านเอกสาร ส่งมอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่แปลภาษา และส่งมอบให้ลูกค้า

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา

5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

 

 

สนใจ กรุณาส่งประวัติมาที่

อีเมลล์  contact@ilc.ltd

เบอร์ติดต่อสอบถาม 063- 716-8168

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล contact@ilc.ltd

บริษัท ไอแอลซี ( อินเตอร์เนชั่นแนล แลงเกวจ เซ็นเตอร์ ) จำกัด

รับทำวีซ่า และ งานแปล