พนักงานบัญชีลูกหนี้และบัญชีภาษี 1 ตำแหน่ง

พนักงานบัญชีลูกหนี้และบัญชีภาษี 1 ตำแหน่ง

พนักงานบัญชีลูกหนี้และบัญชีภาษี 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
เพศ :      ชาย/หญิง
อายุ :      24 ปีขึ้นไป
การศึกษา :      ปริญญาตรีการเงิน/การบัญชี

หน้าที่หลัก
1. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 , 53
2. จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
3. จัดทำภาษี ภงด.50/ภงด.51, ภธ.40
4. จัดทำภาษียื่นเพิ่มเติมทุกประเภท
5. กระทบยอด GL กับภาษีที่ยื่นกรมสรรพากร
6. เปิดใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
7. จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้างประจำเดือน
8. ติดตามหนี้คงค้างประจำงวดกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านการยื่นภาษี (พิจารณาพิเศษ)
3. มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี  (ระบบ SAP พิจารณาพิเศษ)
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.30 – 17.30 น.
เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (โนนทัน จ.ขอนแก่น)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
โทร 043-228899 หรือส่ง Resume มาได้ที่ E-Mail : [email protected]
และสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ( เวลา 9.00 – 17.00 น. )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
HR
โพสต์โดย
ฝ่าย HR