หัวหน้าแผนกคลังสินค้า,Speed man,พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ,พนักงานขับรถ ,พนักงานจัดส่งสินค้า

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า,Speed man,พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ,พนักงานขับรถ ,พนักงานจัดส่งสินค้า

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า,Speed man,พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ,พนักงานขับรถ ,พนักงานจัดส่งสินค้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.pairach@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์

บริษัท ไพรัชโฮมเดคคอร์ จำกัด

1. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ
– เพศ ชาย
– อายุ 30-40 ปี
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เคยมีประสบการณ์หัวหน้าคลังสินค้ามาอย่างน้อย 1-2 ปี
– มีความอดทน คล่องแคล่ว ละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติดี มีไหวพริบในการทำงาน ทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน
– ดูแลบริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าทั้งหมด เช่น กระเบื้อง
สุขภัณฑ์ เป็นต้น
-ดูแลบริหารทีมงาน ส่วนของงานด้านจัดส่ง และงานตรวจรับ-จ่ายออกสินค้า
– วางแผน ควบคุมและแก้ไขปัญหาทุกส่วนภายในคลังทั้งหมด
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 2 อัตรา
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 11,000 + ค่าใบCertificate 2,000 +เบี้ยขยัน
คุณสมบัติ
– เพศ ชาย
– อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.3
– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
รายละเอียดงาน
– ขับรถโฟร์คลิฟท์ยกสินค้าในคลังสินค้า
– หาสินค้า ยกสินค้าขึ้นรถให้ลูกค้า
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 2 อัตรา
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 11,500-13,000 + ค่าใบขับขี่ 500+ค่าเที่ยว+ค่าโอที +เบี้ยขยัน
คุณสมบัติ
– เพศ ชาย
– อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.3
– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– ต้องมีใบขับขี่ ท.2 ขึ้นไป
รายละเอียดงาน
– ขับรถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
– จัดเตรียมสินค้า ยกสินค้าให้ลูกค้า
– ดูแลรักษา เช็คสภาพรถ
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ตำแหน่ง พนักงานจัดส่งสินค้า 3 อัตรา
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 9,750 -10,500+ ค่าเที่ยว+ค่าโอที +เบี้ยขยัน
คุณสมบัติ
– เพศ ชาย
– อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.3
– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
รายละเอียดงาน
– จัดสินค้า
– หาสินค้า ยกสินค้าให้ลูกค้า
– ติดตามรถส่งสินค้าให้ลูกค้า
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ตำแหน่ง Speed man 1 อัตรา
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 11,000-13,000 +เบี้ยขยัน
คุณสมบัติ
– เพศ ชาย
– อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ขึ้นไป
– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
– มีความกระตือรือร้นในการทำงาน , มีความรับผิดชอบสูง
– มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี

รายละเอียดงาน
– ดูแลและช่วยเหลืองานเช็คเกอร์ (เช็คจ่ายสินค้าและยกสินค้า) กรณีว่างจากงานซ่อมบำรุง
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ที่อยู่ 29 หมู่ที่ 14 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร 043-345-555 ต่อ 27,28 หรือ 088-5644332
อีเมล [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.pairach@hotmail.com

บริษัท ไพรัชโฮมเดคคอร์ จำกัด

ที่อยู่ 29 หมู่ที่ 14 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

recuitment-pairach
โพสต์โดย
Recuitment Pairach