รับสมัครพนักงานด่วน

รับสมัครพนักงานด่วน

รับสมัครพนักงานด่วน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ket_1155@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ธุรการบัญชีคลังสินค้า

รับสมัครพนักงานด่วน

1.     พนักงานธุรการบัญชี 1 ตำแหน่ง

เพศ ชาย-หญิง

อายุ 20 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน ดังนี้

·       จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีสินค้า และบันทึกบัญชี

·       ติดตามเอกสารกับรถขนส่ง ตรวจสอบความเรียบร้อย จัดเก็บเอกสาร และรวบรวมเอกสารส่ง สนญ.

·       บันทึกจ่ายเงินสดย่อย

·       เช็คสต๊อคสินค้ารับเข้า  ส่งออก  คงเหลือ

·       มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งาน

·       มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้าสังคมได้ ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

·       มีความละเอียด รอบคอบ

·       งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

2.พนักงานคลังสินค้า หลายตำแหน่ง

·       เพศชาย อายุ 20-35 ปี

·       วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

·       มีความรับผิดชอบ

·       สามารถขับรถโฟลค์ลิฟท์ได้

·       สามารถยกของหนักได้

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

 

** สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ในเวลาทำการ จ.-ส. 08.00-16.00 น.

หรือ ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail : [email protected]

 

บริษัท ไพบุลย์ โปรดักส์ (ท่าพระ)

554 หมู่ 18 ตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260

064-931-7555  (ในหมู่บ้าน หนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ )

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ket_1155@hotmail.com

บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด (สาขา 00002)

คลังสินค้า ภาคอีสาน

LineUser291
โพสต์โดย
เกษมณี