ธุรการบัญชี 1 ตำแหน่ง

ธุรการบัญชี 1 ตำแหน่ง

ธุรการบัญชี 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล fgkhonkaen.paiboonpro@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานบัญชีแอดมินสต๊อค 1 ตำแหน่ง

เพศ ชาย-หญิง

อายุ 20 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน ดังนี้

·       จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีสินค้า และบันทึกบัญชี

·       ติดตามเอกสารกับรถขนส่ง ตรวจสอบความเรียบร้อย จัดเก็บเอกสาร และรวบรวมเอกสารส่ง สนญ.

·       เช็คสต๊อคสินค้ารับเข้า  ส่งออก  คงเหลือ  ตรวจนับสต๊อค

·       มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งาน

·       มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้าสังคมได้ ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

·       มีความละเอียด รอบคอบ

·       งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

** สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ในเวลาทำการ จ.-ส. 08.00-16.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล fgkhonkaen.paiboonpro@gmail.com

บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์
Warehouse Khonkaen
โพสต์โดย
Warehouse Khonkaen