ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการโรงงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Paporn@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • พิจารณาตามความเหมาะสม บาท / เดือน

Loading

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไทย-โกลบอล ออร์กานิค จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจ และทำงานร่วมกัน     ในตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

**สามารถปฏิบัติงานประจำที่นครหลวงเวียงจันทร์ ส.ป.ป.ลาว**

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Paporn@kku.ac.th

บริษัท ไทย-โกลบอล ออร์กานิค จำกัด
Phanutchanat
โพสต์โดย
Phanutchanat